v6.0

Med mange år forankret i den såkaldte IT branche har et begreb som version været en helt naturlig del af dagligdagen og gennemgående emne i masser af samtaler, møder, konflikter, frustrationer, håb og i det hele taget en ret stor del af det at være i den verden.

Hvad er en version?

Hvis man søger på nettet kommer bl.a. denne definition frem “bestemt udformning af noget der også findes i en eller flere tidligere eller andre udformninger”

Spørger man ChatGPT om definitionen på version er svaret “En version kan defineres som en særskilt iteration eller udgivelse af noget, såsom software, et dokument eller et stykke arbejde, der typisk angiver ændringer, opdateringer eller variationer fra tidligere versioner”

Det er en v6.0 på vej.

Det er sket meget siden seneste major release 5.0. Faktisk så meget, at det nærmest er svært at rumme i en version. Derfor er det også godt, at der er en række mellem versioner, minor releases, som den seneste v5.9. Fra v5.9 til v6.0 er der sket en del men v6.0 er og bliver alligevel en særlig version. For det første er det en version, hvor man nærmest med sikkerhed kan sige at der ikke er lige så mange versioner igen som der har været. Det er jo altid tankevækkende når noget udgår og der ikke kommer flere versionen. Måske havde man glædet sig til den kommende. Måske var man blevet træt og fandt ro i at der ikke kommer flere.

Nu er det v6.0 vi kigger frem mod. Både med en vis afmålthed men også med en forventning om endnu flere versioner efter denne. Afmålthed i forhold til det alligevel høje versionsnummer. Der er jo altid visse forventninger til nye versioner og så måske lidt mere når versionsnummeret kommer over 5.0.

v6.0 bliver en release med fokus på forandring og der ligger også et skifte i nogle af grundelementerne i denne version. Det er et forsøg om man vil, på at se om ændringer i noget grundliggende kan have en positiv indflydelse på performance og generelt output. Det heldige er, at disse ændringer kan fortages, uden at skulle skrive hele koden om. Væsentlige elementer bibeholdes og det er samlet set godt for strukturen og stabiliteten af versionen.

Ligeledes er der en forventning om et større output i v6.0. Eller måske et bredere output. Mere output over en bredere front. Vi vil stadig se et generelt stabilt grundliggende output, men har forvetninger til at versionsskiftet også vil kunne tilføre og fremvise output på en lang række andre elementer. Det bliver spændede at se om intentionerne med versionen lever op til realiterterne.

Et usikkerhedselement ved v6.0 er at versionen for en større dels vedkomne skal performe i nye omgivelser eller rettere der er faktisk en forventning om at v6.0 kan forbedre performance ved skifte i nogle af de grundliggende environment elementer. Det bliver også spændede at se om det lever op til forventningerne.

Som med de fleste versioner er denne heller ikke uden fejl og mangler. Selvfølgelig gøres der en indsats for at eliminere de mest grelle og synlige fejl og mangler, men vi må blot konstatere at det ikke er muligt at skabe et 100% fejlfrit produkt.

Af den samlede fejl- og mangelliste vil vi blot fremhæve et par stykke. Resten vurderes ikke til at få den store indflydelse på det samlede indtryk af den kommende version.

Kendte fejl og mangler:

Problemer med interfaces.

Der er stadig interface udfordringer, men vi må også blot konstatere, at de ikke som sådan har en decideret negativ impact på hverken performace eller UI (user interface). Få kan stadig foranledige at versionen går i baglås, bliver træg i kommunikationen eller betyde at der periodisk ikke er afgang til versionen, men vi oplever samtidig, at det løses med tid. Det må derfor kategoriseres som en periodisk fejl, der er svær at både forudse og rette, men dog heller ikke er major for driften.

Hardware

Der er gennem de seneste versioner konstateret mindre udfordringer på power supply. Det er noget vi holde øje med og jævnligt justerer og forsøger at forbedre. Det er dog en kendt problemstilling at både power supply og især RAM (hukommelse) kan blive udfordret efterhånden som man kommer op i højere versionsnumre. Det er ikke kritisk men vi ville ikke undlade at nævne det i den kommede releasenote.

UI (user interface)

Her oplever man ganske ofte også udfordringer, der kan kræve forskellige indgreb og i værste tilfælde decideret omskrivning. Det sidste hører heldigvis til sjældenhederne. Der er igen her fokus på evt ændringer i v6.0 men vi har dog sent i v5.9 foretaget et par væsentlig ændringer og mindre upgrades der har hjulpet på specielt aflæsning af koden. Det kom samtidig med en facelift af selve det oplevede UI og er generelt blevet modtaget godt.

Alt i alt er vi godt tilfredse med den kommende version ligesom vi også kan kigge tilbage med en vis tilfredshed over de foregående versioner.

Ingen version er som sagt fejlfri men vi tilstræber at udgive versioner uden kendte fejl og mangler

v6.0 udkommer den 15. maj 2024.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *